Gabinete de Psicología Clínica Glòria Giménez
Rambla de Catalunya
70, 2º 1ª B
(Entre Aragó y Valencia)
08007 Barcelona
Teléfon: 93.215.68.27

Inici Psicologia Clínica Equip Sol.licitud d'informació Nuestro Blog


Fotografia
Glòria Giménez

PAUTES D'INTERVENCIÓ EN LA FAMÍLIA.

- Pautes d'intervenció i resolució de conflictes pares/fills.

La família és el primer escenari en el qual es desenvolupa una persona, per això en les històries clíniques de l'infant i l'adolescent, sempre preguntem aquests antecedents per a la realització de la teràpia individual, però en la nostra consulta hem experimentat a través dels anys: LA DEMANDA DELS PARES DE PAUTES D'INTERVENCIÓ, CONSELLS I ESTRATÈGIES PER EDUCAR ALS SEUS FILLS. AQUEST TIPUS DE TRACTAMENT ESPECIALITZAT, REQUEREIX, NO TAN SOLS DE CONEIXEMENTS DE PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL, SINÓ ESTRATÈGIES REFERENCIADES I EXPERIÈNCIA PER TREBALLAR AMB ÈXIT DITES HABILITATS. EL KNOW HOW DEL CONEIXEMENT DEL PSICÒLEG ÉS LA BASE DEL TRACTAMENT.

El seguiment setmana a setmana de la intervenció dels pares sobre l'educació dels fills permet, crear i rectificar contínuament pautes, fins aconseguir els objectius proposats.

- Pautes per a pares que els fills NO ASSISTEIXEN a consulta.

L'adolescent no sempre pot expressar demanda d'ajuda, els pares l'ofereixen, però no aconsegueixen que aquest segueixi un tractament i ells es veuen incapaços de poder dialogar i ajudar al seu fill. Senten que estan perdent, el que durant anys han construït.

Mitjançant la nostra experiència i coneixements de la personalitat dels adolescents i els nostres més de 20 anys d'experiència, tenim els recursos per, a través de sessions NOMÉS AMB ELS PARES I SEGUIMENTS POSTERIORS, realitzar amb èxit teràpia sense la presència de l'adolescent.

- Pautes per a pares/mares separats o divorciats.

De vegades, els fills de pares separats s'integren en la nova situació millor fins i tot que els seus propis pares, ja que aquests abans compartien tasques i ara no saben com conduir la relació bilateral.

En la nostra àmplia experiència "ensenyem a educar" "ensenyem a exercir de pare/mare", amb seguretat i sentint que "s'està fent bé", de manera que el benestar i el sentir que l'adaptació a aquest canvi s'està produint el menor dany possible als nostres fills.

- Pautes de Mediació per a pares separats, sessions conjuntes.

La intervenció en el procés de separació intentant marcar pautes conjuntes cap als fills, fa de la nostra experiència un valor afegit.

Som pioners en el tractament i mediació de pares separats, realitzant seguiments fins a l'adolescència, aconseguint resultats òptims en l'ajuda en l'educació d'un o diversos fills

- Pautes de seguiment de diversos fills que NO assisteixen a la consulta.

Les famílies nombroses, amb fills biològics i/o adoptats, generen en si mateixes problemes en la relació. Al nucli familiar creixen personalitat diferents en les quals els vincles poden ser forts, però per diferències d'edats i personalitats es generen tensions i problemes relacionals. Els pares, professionals que exerceixen la seva professió amb horaris de vegades complicats, fins i tot amb viatges prolongats, tenen dificultats i se senten desbordats davant les situacions de crisi familiar creades pels fills.

El seguiment de només una visita mensual, en temps continuat, permet donar pautes d'afrontament i seguiment de cadascuna de les problemàtiques que vagin apareixent per edats.

- Pautes per a pares en PRIMERA INFÀNCIA de 0 a 3 anys.

El primer any de vida en el nen és vital importància per a l'evolució futura, la psicologia infantil s'inicia ja en aquesta etapa, els aprenentatges i estimulació de la personalitat i de la intel · ligència de 0 a 3 anys, marcaran el desig d'aprendre i de comunicar-se en el nen.

Glòria Giménez, especialista en psicologia clínica infanto-juvenil, té àmplia formació sobre la primera etapa del nen -veure currículum-, aquest tipus de tractaments dirigits a pares primerencs o amb problemes en el coneixement del tracte amb el nen petit, es veuen afavorits amb aquest tipus de teràpia, tractats personalment per l'especialista.

- Teràpies de parella amb o sense fills.

Les teràpies de parella es poden veure a: Clínica adults, teràpies de parella.

- Teràpies de pares amb fill/s adoptats.

La integració sana en un nucli familiar dels nens adoptats en algunes ocasions, necessita l'ajuda d'un professional EXPERT EN EL TRASTORN DEL VINCLE, l'avaluació de la problemàtica molt personalitzada i tractada de la mateixa manera, aconsegueix vèncer els obstacles dels primers anys, aconseguint un futur més feliç per als pares i els propis nens.

La formació especialitzada de la nostra consulta i l'experiència dels casos realitzats ens constitueixen en un centre de referència.

 

 


 

Psicologia clinica adults  Psicologia nens i adol·lescents  Pautes pares  Antiaging

Sol.licitud informació. Psicologia Góría Giménez Català

 

Subir